Πῶς ἐλευθερώθηκα ἀπὸ τὴν κατάθλιψη καὶ γέμισα Χαρά!

Πώς ελευθερώθηκα από την κατάθλιψη και γέμισα Χαρά!
Έβλαψες ποτέ κανέναν; Τον ρώτησε ο Ηγούμενος.
Είχες ενοχλήσεις από τα πονηρά πνεύματα;
Μόλις απάντησε καρδιακά ότι όχι μόνον ένα αλλά πολλούς είχε βλάψει άλλαξε το πρόσωπο του και από πονεμένο και θλιμμένο ελευθερώθηκε και γέμισε Χαρά Ουράνια….
Ανδρέας Χριστοφόρου, Σχοινιάς Δευτέρα 29/3/21 ώρα 0630