Πᾶσαν τὴν ζωήν ἡμῶν τῷ Θεῷ παραθώμεθα

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος: «Πᾶσαν τὴν ζωήν ἡμῶν τῷ Θεῶ παραθώμεθα»