Πὼς πρέπει νὰ γίνεται ἡ προσευχὴ καὶ ἡ νηστεία γιὰ τὶς δυσκολίες τοῦ γάμου; – Μητρ. Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

Πως πρέπει να γίνεται η προσευχή και η νηστεία για τις δυσκολίες του γάμου;
Εκπομπή Καρδιακός Λόγος – Περί του κατά Θεόν Γάμου

ΕΚΠΟΜΠΗ 43
– Πως πρέπει να γίνεται η προσευχή και η νηστεία για τις δυσκολίες του γάμου;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πολλές φορές όταν πελαγώνουμε λέμε απέτυχα στον γάμο μου επειδή δεν κατάφερα να ορθοποδήσω οικονομικά την οικογένεια. Μπορεί να είναι από την μία ένας γάμος πετυχημένος και από την άλλη τα παιδιά να μην μπορούν να πάρουν παπούτσια, ή η μισή οικογένεια να μην έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή, η ο άντρας να είναι μονίμως άνεργος. Είναι χρήσιμο σε αυτό το σημείο να μας υπενθυμίσετε τι σημαίνει για την Εκκλησία πετυχημένος γάμος;

Είπατε για τον γερ Ιωσήφ ότι νήστευε πολύ όταν κάποιος από την συνοδεία σας έπεφτε. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος. Έχετε άλλα τέτοια παραδείγματα αγίων ανθρώπων για το πως αντιμετώπιζαν τέτοιες καταστάσεις;

Πως μπορεί να γίνει παράδειγμα αυτή η άσκηση και η νηστεία των Αγίων μέσα στον γάμο; Τι πρέπει να κάνουμε αντίστοιχα εμείς;

Γιατί κάθε ευχή τελειώνει με το Θεός φιλανθρωπίας ελέους και όλα αυτά επαναλαμβάνονται κλπ;

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τοῦ μυστικοῦ καὶ ἀχράντου γάμου ἱερουργὸς καὶ τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης. Γιατί εδώ η Εκκλησία διακρίνει στην ευχή δύο γάμους τον μυστικό και άχραντο αλλά τον σωματικό; Δεν είναι ένας ο γάμος που το συμπεριλαμβάνει και τις τρείς ιδιότητας μαζί;

Τι συμβαίνει νυμφεύομαι τον Χριστό;

Ο τῆς ἀφθαρσίας φύλαξ, καὶ τῶν βιοτικῶν ἀγαθὸς οἰκονόμος. ·

Πως γίνεται ο ίδιος ο Θεός φύλακας της αγνότητας και της φθοράς μέσα στον γάμο όταν εμείς στο τέλος προκαλούμε αυτή την φθορά;

Πως παρακάμπτουμε τον φύλακα της αγνότητας και της φθοράς όταν αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός;

Τι σημαίνει ελευθερία πάνω σε αυτό;

Η φθορά που προκαλούμε μέσα στον γάμο είναι πάντοτε οι αμαρτίες η και άλλη πράγματα; Πως φθείρεται ο άνθρωπος μέσα στον γάμο;

Υπάρχει άλλη φθορά εκτός από την αμαρτία;

Έχετε πει ότι μια μεγάλη φθορά μέσα στον γάμο είναι το χάσιμο χρόνου. Ποια είναι τα όρια; Μπορείτε να μας μιλήσετε για την αργολογία και αρχοσχολία μέσα στον γάμο;

Αυτό είναι έλλειψης επίγνωσης η πνευματική αδιακρισία;

Είναι αφροσύνη να πει το ζευγάρι ότι έχω κουραστεί λίγο και βλέποντας μια βλακώδη σειρά κάθε βράδυ στην τηλεόραση ξεκουράζομαι