Πρόσωπα ποὺ γνώρισαν τὸν Ἅγιο Νεκτάριο

Πρόσωπα που γνώρισαν τον Άγιο Νεκτάριο
Ομιλεί ο π. Εμμανουήλ Γιαννούλης 
ΕΟΡΤΙΑ 2018
Ομιλία με θέμα: ” Αυθεντικές μαρτυρίες προσώπων στην Αίγινα για τον Άγιο Νεκτάριο”