Προετοιμασία γιὰ τὰ ὁλόφωτα Φῶτα – π.Ευάγγελος Παπανικολάου

Προετοιμασία για τα ολόφωτα Φώτα
Ομιλεί ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου.
Προφητείες της παλαιάς Διαθήκης για την βάπτιση του Χριστού μας.
Η ομιλία αυτή και η οπτικοακουστική καταγραφή της προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η μερική ή ολική και με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία ή αναπαραγωγή της, πέραν της ιδιωτικής χρήσης, χωρίς την άδεια του υπευθύνου ανάρτησης και του ομιλητού”