Ποτὲ ἡ ἀγάπη δὲν μπορεῖ νὰ καταργηθεῖ

Ποτέ η αγάπη δεν μπορεί να καταργηθεί
Δεν γνωρίζω τον ιερέα μου έκαναν όμως φοβερή εντύπωση τα λόγια του