Ποιός ὁ σκοπὸς τῆς νηστείας; Γιατί νηστεύουμε;

Ποιός ο σκοπός της νηστείας; Γιατί νηστεύουμε;