Ποίηση καὶ Προσευχή

Ποίηση και Προσευχή.
Ομιλεί ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός (Χαρκιανάκης).
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014, στο «Σπίτι του Πολιτισμού» της παλαιάς πόλεως Ρεθύμνης, η αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού σε Επίτιμο Διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο Ποιητής Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός, για λόγους υγείας, δεν παρέστη στην εκδήλωση, όμως απέστειλε σε οπτικοακουστικό δίσκο τόσο τις ευχαριστίες του όσο και την ομιλία του με τίτλο «Ποίηση και Προσευχή».