Πνευματική ἐμπειρία ἡ ὀδός τῆς Θεογνωσίας

Πνευματική εμπειρία η οδός της Θεογνωσίας
Ομιλεί ο π. Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης – Φώτεια 2010.