Πνευματική Πατρότητα – 5ο μέρος

Συνέδριο Πνευματική Πατρότητα – 5ο μέρος
Ομιλεί ο π. Μωυσής ο Αγιορείτης.