Περὶ Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς – Γέροντας Παρθένιος

Περί Αγίας Τεσσαρακοστής – Γέροντας Παρθένιος
Ομιλεί ο Γέροντας Παρθένιος Αγιοπαυλίτης.
1-3-2023