Περί τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός

π. Ιωσήφ Διονυσιάτης περί της αφής του Αγίου Φωτός δια μέσου των αιώνων