Περί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης

Περί Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης
Πολύ ὡραῖο ρεπορτάζ στό νησί τῆς Αἴγινας γιά τόν μεγάλο Ἅγιο καί θαυματουργό τῶν ἡμερῶν μας Νεκτάριο. Νά ἔχουμε τίς πρεσβεῖες του πρός τόν Θεό.