Παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Πάτμου

Παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Πάτμου
Από τους:
Βιρβίλη Ιωάννη
Πατήρ Λούπο Γεώργιο
Ευγενικό Εμμανουήλ