Πίστη καὶ χαρά

Πίστη και χαρά
Ο Αρχιμ. Ανδρέας Κονάνος εξηγεί πώς η εμπιστοσύνη στον Θεό, η συγχώρηση των αδελφών μας και η εύρεση του αληθινού μας προορισμού γεμίζουν με χαρά την ψυχή.