Πάσχα στὴν Ἀριζόνα…

Πάσχα στην Αριζόνα …
Πάσχα στην Αριζόνα με τον Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεϊτη (Αμερικής)