Πάντα τὰ ἐμά σά ἐστί ….. – π.Εὐάγγελος Παπανικολάου

Πάντα τα εμά σα εστί …..
Ομιλεί ο π.Ευάγγελος Παπανικολάου: Πάντα τα εμά σα εστί …..η περί παραδείσου και κολάσεως 20/02/22
Ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου στο ευαγγέλιο της Κυριακής του Ασώτου. Περί του μεγάλου αδελφού που δεν παρέβει εντολή ποτέ και χωρίς χαρά παρέμενε στο σπιτι του πατέρα και δεν ήθελε να μπει μέσα…αλλά κατασκεύαζε την κόλασή του.