Ο Μπόμπιρας – Ἡ παιδική ἡλικία, ἕνας παράδεισος

Ο Μπόμπιρας – Ἡ παιδική ἡλικία, ἕνας παράδεισος.
Παρακολουθεῖστε τόν μικρό στά δεξιὰ τοῦ τραγουδιστῆ.
Ἡ παιδική ἡλικία, ἕνας παράδεισος.