Ο Βίος του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς

Ο Βίος του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς.
The life of Saint John Maximovitch