Οἱ νέοι ἀντιδροῦν καὶ ἀντιπροτείνουν

”Αντι-ρήσεις”: Οι νέοι αντιδρούν και αντιπροτείνουν
Οι Αντι-ρήσεις μιλούν στην Πεμπτουσία για τις δράσεις τους, το όραμά τους, τις σκέψεις τους για το πώς θα έπρεπε να αντι-δρούν οι νέοι σήμερα.