Οἰκονομική Κρίση – Σιατίστης κ.Παῦλος

Οικονομική Κρίση – Σιατίστης κ.Παύλος.
Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος μιλά αποκλειστικά στο www.katixitiko.gr για την οικονομική κρίση που μαστίζει τη Χώρα μας.