Οἰκία Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννας

Οικία Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ Άννας
Οικία Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννας στην Ιερουσαλήμ
House of Anna and Joachim. Mary Parents