Οί ήρωες κάνουν γιορτή

Οί ήρωες κάνουν γιορτή
Heroes rejoicing (Οί ήρωες κάνουν γιορτή)
Composed, arranged, produced & conducted by
Stamatis Spanoudakis

Tamalo string orchestra

From the CD “Rejoice my sea”
Directed by Stefanos Papadopoulos at Herodus Atticus theater 2013

P&C Stamatis Spanoudakis