Νεομάρτυρες τῆς Θράκης

Νεομάρτυρες της Θράκης.
Ομιλεί ο π. Ναυκράτιος Τσουλκανάκης.