Νεανική Χορωδία Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονα Καλαμαριᾶς

Παιδική και Νεανική Χορωδία Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα Καλαμαριάς
Η Παιδική και Νεανική Χορωδία Αγ. Παντελεήμονα Καλαμαριάς αποδίδει τραγούδια της παράδοσης και νεώτερα. Τη χορωδία διευθύνει ο π. Θεόδωρος Τζορμπαντζίδης.