Νάματα Ἰορδάνια

Νάματα Ἰορδάνια
Στίς 10 Ιανουαρίου 2012 ο Βυζαντινός χορός ” ΤΡΟΠΟΣ ” έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα γιά το 2012.Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο άρχων πρωτοψάλτης και δάσκαλος της ψαλτικής τέχνης Φ. Κετσετζής, ο οποίος μοιράστηκε με τα μέλη του Βυζαντινού Χορού ‘ΤΡΟΠΟΣ’ τις σκέψεις του για την βυζαντινή μουσική στην Ελλάδα του σήμερα, και τα βιώματά του από παλαιότερους πρωτοψάλτες και διδασκάλους.
Σε παράκληση τών μελών τής χορωδίας έψαλε δύο ύμνους από τήν εορτή τών Θεοφανείων

Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Ἀνατολίου
Νάματα Ἰορδάνια περιεβάλου Σωτήρ, ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον• καὶ ἔκλινας κορυφὴν τῷ Προδρόμῳ ὁ τὸν οὐρανὸν μετρήσας σπιθαμῇ, ἵνα ἐπιστρέψῃς κόσμον ἐκ πλάνης, καὶ σώσῃς τάς ψυχὰς ἡμῶν.

Βιογραφικόν κ.ΦΩΤΗ ΚΕΤΣΕΤΖΗ

Ὁ Φώτιος Κετσετζῆς γεννήθηκε στὴν Ξάνθη τό 1945. Φοίτησε στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ξάνθης, καὶ σπούδασε Βυζαντινὴ Μουσικὴ κοντὰ στοὺς μεγάλους διδασκάλους Δ. Σουρλαντζῆ καὶ Θρ. Στανίτσα. Ὁ κ. Κετσετζῆς διετέλεσε καθηγητὴς σὲ διάφορα σχολεῖα, λύκεια, καὶ ὠδεῖα, καὶ πρωτοψάλτης ἀπὸ τό 1960 σὲ πολυάριθμες ἐκκλησίες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, συμπεριλαμβανομένης τῆς Μεγαλόχαρης Τῆνου. Ὁ κ. Κετσετζῆς σὰν διευθυντὴς χορωδιῶν, ἔχει ὀργανώσει καὶ διευθύνει χορωδιακὲς ὀμάδες ὅπου δίδαξε. Ἐπίσης ἔχει δώσει ὀμιλίες καὶ διαλέξεις, εἶναι πολυγραφώτατος δημιουργὸς Βυζαντινῶν Ὕμνων χρησιμοποιῶντας τὴν παρασημαντική, καὶ ἔχει ἠχογραφήσει πάνω ἀπὸ 30 κασσέτες μὲ Βυζαντινοὺς Ὕμνους.

Ἀπὸ τό 1992, ὁ κ. Κετσετζῆς εἶναι στὸ πηδάλιον τῆς Χορωδίας τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, καὶ ὑπηρετεῖ ὡς Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Τιμίου Σταυροῦ στὸ Μπρούκλάϊν Μασσαχουσέττης.

Τέλος, ὁ κ. Κετσετζῆς ἔχει πέντε πτυχία στὸν Τομέα του, δύο ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι σὲ ἐπίπεδο Μάστερ, καὶ ἔχει τιμηθεῖ μὲ πολυάριθμα βραβεῖα καὶ διακρίσεις, τὸ πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι αὐτὸ τοῦ Ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΟΡΟ “ΤΡΟΠΟΣ”
http://www.troposchoir.gr