Μὲ ἕνα κομμάτι κιμωλία

Με ένα κομμάτι κιμωλία.
With A Piece Of Chalk: Μία πολύ ωραία ταινία μικρού μήκους.