Μὲ ἕνα κομμάτι κιμωλία
http://youtu.be/mBZAFJ-Q6Mw

Με ένα κομμάτι κιμωλία.
With A Piece Of Chalk: Μία πολύ ωραία ταινία μικρού μήκους.