Μύνημα Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Πάσχα 2011

Το Πασχάλιο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Τιράνων,Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστασίου.