Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ, Τοπίο καὶ Μνῆμες

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Τοπίο και Μνήμες.
Η μικρού μήκους ταινία παρουσιάζει την ιστορία του τοπίου και της χρήσης της περιοχής του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και στοχεύει να καταγράψει, να προβάλει και να διαφυλάξει τις προσωπικές αναμνήσεις και τη συλλογική μνήμη.