Μεῖνε ἄνθρωπος!

Μείνε άνθρωπος!
Be human! My respect for them