Μεγάλος Βασίλειος. Ὁ διωγμὸς ἀπὸ τὴ γῆ του

Μεγάλος Βασίλειος. Ο διωγμός από τη γη του μικρού μήκους
Μια ταινία μικρού μήκους η οποία δημιουργήθηκε από τους μαθητές της Γ’ γυμνασίου του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Σχολείου Ξάνθης στα πλαίσια του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα “Μνήμες Μικράς Ασίας-Πόντου:1922-2022” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον οποίο τιμήθηκε με τον πρώτο τιμητικό έπαινο.