Μαρτυρίες γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰουστίνο Πόποβιτς

Μαρτυρίες για τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς
Από την ζωή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς μαρτυρίες ανθρώπων.Η κοίμηση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και τα θαυμαστά σημεία του.