Μαθητές ἀπό τὸ Κίεβο χορεύουν…

Μαθητές από το Κίεβο χορεύουν…
Η Τελική παράσταση του σχολικού χορευτικού συγκροτήματος από το Κίεβο Βεσέλκα.
19 Μαϊου 2011.