Μία χορωδία Αγγέλων

Libera:
Μία χορωδία “Αγγέλων”
Έχει συστηθεί στο Λονδίνο από παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων.
Η πειθαρχία τους, η επιμονή , η πολύ και συστηματική δουλειά τους
τους έχει κάνει μία από τις μεγαλύτερες χορωδίες στο κόσμο.

Το τραγούδι που ερμηνεύουν είναι του Anton Bruckner και τα λόγια του είναι από τη Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από το Γεν κεφ 28 στιχ 17
Είναι το λόγια του Ιακώβ όταν είδε εκείνο το μαγευτικό όνειρο με τους Αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον ουρανό και συνομίλησε με τον Θεό. Αφού ξύπνησε είπε:
“ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστι τοῦτο ἀλλ᾿ ἢ οἶκος Θεοῦ, καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ.”

“Locus iste a Deo factus est, inaestimabile sacramentum, irreprehensibilis est.”