Μία πασχαλίτσα νταῆς

Once again the ladybug deals with the much bigger dragonflys.
Για άλλη μια φορά η πασχαλίτσα ασχολείται με το πολύ μεγαλύτερο έντομο.