Μήνυμα Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας 2012

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αλβανίας 2012.
Ίσως το ποιό μικρό και περιεκτικό Χριτουγεννιάτικο Μήνυμα για το 2012.