Μέ τήν εὑχή τοῦ ἁγ. Νεκταρίου γεννήθηκε ὁ άγ. Πορφύριος

Μέ τήν εὑχή τοῦ ἁγ. Νεκταρίου γεννήθηκε ὁ άγ. Πορφύριος