Λειτουργικὴ Ζωὴ – Λειτουργημένοι ἄνθρωποι – π. Νικόδημος Σκρέτας

Λειτουργική Ζωή – Λειτουργημένοι άνθρωποι
Ομιλεί ο π. Νικόδημος Σκρέτας. 7-11-2005.
“Λειτουργική Ζωή – Λειτουργημένοι άνθρωποι”