Κύκλωσαν τὴν ψυχή μου φόβοι πολλοί

Κύκλωσαν την ψυχή μου φόβοι πολλοί.
Ομιλεί ο π. Ανδρέας Κονάνος.