Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Ομιλεί ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός.