Κοινωνία τῆς Κυρίας Θεοτόκου μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες

Κοινωνία της Κυρίας Θεοτόκου με τους Αγιορείτες
ΙΓ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2015
Ομιλητής: Ο Ιερομόναχος π. Αρτέμιος, απο την Ιερά Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους.