Κλήμης Πυρουνάκης: Μὲ μιὰ διαφορετική ματιά

Κλήμης Πυρουνάκης: Με μια διαφορετική ματιά
Ο Κλήμης Πυρουνάκης, θεολόγος εκπαιδευτικός, ιστορεί γεγονότα — αφήνοντάς μας να διακρίνουμε, αν θέλουμε, μιαν άλλη εκδοχή για τα αίτια και τα αιτιατά της πορείας μας.
Αντίφωνο ( Antifono.gr)