Κελλιῶτες μοναχοί τὴν Μεγάλη Παρασκευή

Κελλιώτες μοναχοί την Μεγάλη Παρασκευή
Οίκος Αδελφότητος Ιωσαφαίων.