Κατευθυνθήτω, Ἰακώβου Πρωτοψάλτου

Да испрáвится..”, Јакова Протопсалта, глас Први. Поје: Српски византијски хор. Хороначалник: Игор Зиројевић.
“Κατευθυνθήτω”, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πρώτος. Ψάλλει η ΣερΒυΧ. Χοράρχής: Ίγορ Ζιρόγιεβιτς.