Κατευθυνθήτω η προσευχή μου

Μέλος Μπαλασίου Ιερέως Ήχος πλ΄β.

Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρόπος με χοράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη.