Κήρυγμα, Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου – Ναυπάκτου Ἱερόθεος

Ναυπάκτου Ἱερόθεος – Κήρυγμα, Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 29 Ἰουνίου 2021 Ἡσυχαστήριο Γοργοεπηκόου