Θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας

Θρίαμβος της Ορθοδοξίας.
Προωθητική σύντομη ταινία. Αυτό το επερχόμενο ντοκιμαντέρ θα εξετάσει τη λίγο γνωστή πνευματική ιστορία της Δημοκρατίας της Γεωργίας καθώς επίσης και τόν ρόλο και τήν σημασία αυτής τής χώρας κατά τη διάρκεια των εσχάτων χρόνων.