Θεός ἴσον Ἀγάπη

Γερόντισσα Πορφυρία «Θεός ίσον Αγάπη»