Θεολογία τοῦ Κοντακίου, Εἰς τὴν Σταύρωσιν

Θεολογία του Κοντακίου «Εις την Σταύρωσιν» του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού
Ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ιωάννης Κουρεμπελές μιλάει για την θεολογία του κοντακίου «Εις την Σταύρωσιν» του αγ. Ρωμανού του Μελωδού.