Θαύματα στὸ Ἅγιον Ὄρος

Θαύματα στο Άγιο Όρος
Oμιλία του πατρός Νήφωνος του Βατοπαιδινού με θέμα “Θαύματα στο Άγιο Όρος” (18/03/2014)